Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.rorek.eu/ 

 

2. Administratorem danych osobowych jest Robert Kunda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Kunda FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „ROREK” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Grabie 35, 32 – 002 Węgrzyce Wielkie, adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności: ul. Opolska 1 (Pawilon 723), 44 – 335 Jastrzębie Zdrój, NIP: 683-187-92-68, REGON: 120416762.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, 1579), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

4. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo. Podanie danych przez Klientów jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku rejestracji Konta Klienta, jak i zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel przy użyciu loginu i hasła.

7. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rorek.eu lub po zalogowaniu do Konta.

8. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego. 

 

9. Sklep internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,
  2. Google Analytics – narzędzie analityczne Google,
  3. Wtyczki społecznościowe w szczególności serwis Facebook, Google Plus, YouTube.

10. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia działania sesji Użytkownika w Sklepie internetowym (logowanie do Konta Klienta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu jak i hasła, a także dla celów statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Dodatkowo strona Sklepu wykorzystuje wtyczki społecznościowe.

11. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 12. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

13. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@rorek.eu